Kies uw land :

De Groene Winkel

Onze missie : U de beste oplossingen aanbieden in de kantoorwereld door u een uitgebreid gamma van producten en diensten aan te bieden.

FIDUCIAL Office Solutions verbindt zich er niet alleen toe om uw kosten te optimaliseren bij de aankoop van kantoorbenodigdheden, maar ook om actie te ondernemen op vlak van een duurzame ontwikkeline.

De groep FIDUCIAL en haar dochteronderneming FIDUCIAL Office Solutions versterken hun aanpak en verbintenis op sociaal, ecologisch en economisch vlak.

Ontdek onze verbintenissen en hoe wij deze in onze dagelijkse manier van werken op een concrete manier toepassen.

 

Ons programma steunt op 3 pijlers :

 

 • De impact op het milieu beperken : programma voor recyclage van batterijen en cartridges
 • Stappen ondernemen met onze partners : eco-gestes doen, eco-producten aanbieden, papierberg verminderen (dematerialisatie)
 • Steeds beter onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen ten overstaan van duidelijke doelstellingen

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij FIDUCIAL Office Solutions kunt u, uw de gebruikte print supplies, lampen en batterijen eenvoudig en gratis laten ophalen!

 U hoeft enkel een of meer van de onderstaande referenties toe te voegen aan uw bestelling op fos.com : 

    - 117281 Terugname AEEA

    - 117282 Terugname Batterijen en Accu's

   - 250103 terugname Cartirges en Toners

   - 117283 Terugname Lampen

 In het veld "Hoeveelheid" (en alleen daarin) vermeldt u het geschatte gewicht in kilogram van het terug te nemen afval, en klaar is kees ! 

 Hieronder vindt u de referenties waarmee u de specifieke containers kunt bestellen.

  

Terugnamecircuit van de print supplies

 

De realtime inzameling van al uw cartridgemodellen (laser, inkjet, …) door onze chauffeurs in België is mogelijk, eenvoudig, efficiënt , maar vooral goed voor het milieu!

 • Gebruik hiervoor een gratis terugnamedoos (ref. 100189) vervaardigd uit gerecycleerd karton en waarbij de gebruiksinformatie in plantaardige inkt gedrukt staat op de buitenkant van de doos. of een speciaal zakje voor terugname per stuk: ref 100190.
 • Voeg deze referentie(s) toe aan u volgende bestelling, wij stellen deze gratis ter beschikking.

 

 

 

 • De realtime inzameling van al uw cartridgemodellen (laser, inkjet, …) gebeurt door onze chauffeurs over het hele land.
 • FIDUCIAL is toegetreden tot het programma NEW LIFE attitude van REVIALIS waardoor we beschikken over een milieuvriendelijk circuit voor het recycleren van uw cartridges d.m.v. : 
  • Het sorteren van print supplies.
  • Het herwaarderen van herbruikbare cartridges d.m.v. het No waste Solution programma : 0% afval op het einde van de cyclus, 100% herwaardering door o.a. hergebruik van de onderdelen en restmaterialen.
  • 100% milieuvriendelijke verwerking die 0% verbranding en 0% ingraving van afval garandeert.
  • Een industrieel proces dat werkgelegenheid creëert. 

 

 

 • Wij bieden u:
  • Een gratis terugnamecontainer in gerecycleerd karton, ref. 100 189, met de gebruiksaanwijzing bedrukt op de doos in plantaardige inkt,
  • Voor een complete traceerbaarheid van de gebruikte cartridges die u aan ons toevertrouwt: voorgedrukte afvalopvolgingsborderels (AOB), die u vervolledigt en overhandigt aan de chauffeur-bezorger : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugnamecircuit van gebruikte batterijen

 • Bestel gratis uw terugnamedoos (ref. 279 146). Voeg deze referentie toe aan u volgende bestelling, wij stellen deze gratis ter beschikking.
 • De regionale milieuwetgeving in de drie Gewesten in België voorziet dat elke producent of invoerder die batterijen en/of accu’s op de Belgische markt brengt, moet voldoen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en meer bepaald aan de aanvaardingsplicht. 
 • Gratis terugname van uw batterijen en opladers door uw chauffeur-bezorger in onze terugnamedoos. De batterijen worden verzameld in vaten en door een erkende transporteur naar een erkende afvalverwerkingsfabriek vervoerd. Voor een volledige opvolging en traceerbaarheid van uw gebruikte batterijen die u aan ons toevertrouwd, staan er afvalophalingsborderels te uwer beschikking. Deze zijn door U in te vullen en af te geven aan uw chauffeur-bezorger.
 •  De officiële documenten en erkenningen van onze partners die instaan voor de terugname en recyclage van uw gebruikte batterijen.

 

 

 

 

Terugnamecircuit van lampen

 

 • FIDUCIAL Office Solutions is aangesloten bij Recupel, het enige afvalverwerkingsbedrijf dat het vermogen heeft om electronische toestellen en lampen in te zamelen en te verwerken.
 • In samenwerking met SITA en RECUPEL, zamelt FIDUCIAL Office Solutions  alle lampen (uitgezonderd halogeen- of  gloeilampen) in. De recycleerbare lampen hebben zeer uiteenlopende vormen, maar dragen op hun verpakking allemaal het symbool van de “doorgestreepte vuilnisbak”, wat betekent dat ze niet samen met het huishoudelijk afval mogen weggegooid worden en ook niet in de glascontainer mogen belanden.

                                                                

De FIDUCIAL-gids

 

Door het aankopen van milieuvriendelijke producten, draagt u bij aan Duurzame Ontwikkeling. U kan deze makkelijk vinden in onze catalogus dankzij het volgende pictogram: 

 

Gerecycleerde en/of recycleerbare producten:

 - 3 blaadjes: minstens een label

- 2 blaadjes: meer dan 2 groene criteria, maar geen label

- 1 blaadje: 2 criteria, maar geen label

 

Geselecteerde groene criteria (voorgesteld door de norm ISO 14021):

- Biologisch afbreekbaar en/of composteerbaar

- Recycleerbare inhoud

- Gerecycleerde inhoud

- Herbruikbaar en/of hervulbaar

- Afwezigheid van stof x/ verminderde eco-toxiciteit

 

Geselecteerde labels: lijst hieronder (behalve Moebius ring).

 

De ecolabels

 

 

 

Duits ecolabel Der Blaue Angel

Waarborgt dat het product in kwestie beantwoordt aan milieucriteria gebaseerd op de levenscyclus van het product (energieverbruik, levensduur, mogelijkheid tot recyclage, afwezigheid van schadelijke materialen..).

 

 

 

 

 

Europees ecolabel EU Flower

Garandeert dat het product aan bepaalde milieucriteria beantwoordt. Het ecolabel kijkt naar de volledige levenscyclus van het product (energieverbruik, emissie van gassen, afvalwater, oorsprong van vezels, bosbeheer, gebruik van chemische stoffen, afvalverwerking...).

 

 

 

 

 

 

 

NF Environnement

Een onafhankelijk label dat toegekend en gecontroleerd wordt door Afnor. Het label NF Environnement combineert kwaliteit en milieuvriendelijkheid : geschiktheid voor het gebruik, beperking van de impact op het milieu bij de afdruk en vervaardiging van het papier en product.

  

 

Paper by Nature

Dit is het eerste pan-Europese ecolabel dat de lage milieuimpact van omgevormde papierproducten certificeert, en dit van de selectie van de grondstoffen tot de vervaardiging van het eindproduct. De producten worden geaudit door een erkende en onafhankelijke instelling op basis van zeer strikte criteria. Wenst u er meer over te weten : www.paperbynature.com.

 

Duurzaam bosbeheer

 

Forest Stewardship Council

Garandeert dat het gebruikte hout afkomstig is van bossen of plantages die op verantwoorde en duurzame manier beheerd worden (beheer dat tegemoetkomt aan sociale, economische, ecologische en culturele noden van de huidige en toekomstige generaties). 

 

 

 

 

Privaat, collectief ecolabel

Programma voor de toekenning van certificaten voor duurzaam bosbeheer dat voortvloeit uit een initiatief van de houtverwerkingsindustrie. Garandeert dat het hout afkomstig is van verantwoord en duurzaam beheerde bossen of plantages. 

Eerlijke handel

 

 

 

Agriculture Biologique

Het label AB is een collectief certificeringslabel, volledig vrijwillig in gebruik en eigendom van het Franse ministerie van Landbouw. Het is een aanduiding van landbouwproducten die, van teler tot consument, de regelgeving en controles voor biologische productie naleven zoals deze in Frankrijk van toepassing zijn.

 

Rainforest Alliance : Onafhankelijke organisatie zonder winstbejag.

Haar missie is het beschermen van ecosystemen, o.m. personen en soorten die er van afhankelijk zijn. De producenten die aan deze behoudsprogramma's deelnemen, verbinden zich er toe om fauna en flora te bewaren, deze met respect te behandelen in tijden van oogst en te betalen voor hun werk.

 

 

 

Veiligheid

 

Recupel

FIDUCIAL Office Solutions is tevens lid van de vereniging RECUPEL, die het enige bevoegde inzamelorganisme is voor het organiseren van de inzameling en verwerking van electrische en elektronische toestellen. FIDUCIAL Office Solutions betaalt RECUPEL de recyclagebijdrage voor elk toestel dat we op de markt brengen. Bij de aanschaf van een nieuw elektrisch of elektronisch toestel betaalt de eindgebruiker een vaste bijdrage die overeenstemt met de werkelijke recyclagekost (deze bijdrage is vandaag reeds in ons tarief opgenomen).     

 

 

 

 REACH 

We passen de REACH-Richtljn toe door erop toe te zien dat onze leveranciers en onderaannemers er op hun beurt over waken dat hun eigen leveranciers de chemische stoffen geïdentificeerd en vooraf geregistreerd hebben bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen. 

Energiebesparing

 

Dit label is een graadmeter van het energieverbruik van elektrische apparaten.

De energetische prestaties van de apparaten worden ingedeeld op een schaal gaande van A voor de zuinigste toestellen tot G voor de meest verbruikende.

 

 

 Recyclagesymbolen

 

Dit pictogram is van toepassing op Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA)

Het duidt erop dat de AEEA niet bij het huishoudelijk afval gezet mogen worden en dat zij apart ingezameld en gerecycleerd worden.

 

  

 

FIDUCIAL Office Solutions is toegetreden tot het BEBAT-syteem en biedt u dan ook de terugname van de gebruikte producten aan. Dit Programma wordt gefinancieerd door een belasting die meegerekend wordt in uw tarief.

 

 

 

Möbiuskringloop

Recyclagesymbool. Eigen aangifte volgens de norm ISO 14021

Recycleerbaar product of verpakking

Product of verpakking bestaat voor 65% uit gerecycleerde materialen